Spring menu over
Billede af en bus udefra som kører gennem byen. Foto: Ulrik Jantzen

Øvrige rapporter og udgivelser

Movia udgiver en række forskellige rapporter om kollektiv transport, miljø og mobilitet.

Vi deler gerne ud af vores viden. Derfor udgiver Movia rapporter og analyser, og vi bidrager også gerne med artikler i fagmagasiner. Vores udgivelser og artikler er omfattet af Lov om Ophavsret og "Mobilitetsselskabet Movia" skal angives som kilde ved både hel eller delvis videreformidling.

 

Rapport vedr. garageringsmuligheder for rutebusser i københavnsområdet

Movia gennemfører frem til 21. juni 2023 høring af udkast til Rapport vedr. garageringsmuligheder for rutebusser i københavnsområdet. Send evt. kommentarer til rapporten til vih@moviatrafik.dk. Tilgængelig version af udkast til rapporten offentliggøres hurtigst muligt.

Udkast til rapport vedr. garageringsmuligheder for rutebusser i københavnsområdet

 

Rapport om Bustrængsel i hovedstadsområdet - klik her

Rapport om Bustrængsel i Syd- og Vestsjælland - klik her

Rapport om Evaluering af overgang til eldrevne busser og havnebåde - klik her

Rapport om indtægtspotentialet fra busreklamer i Movias område - klik her