Spring menu over

Effektivisering af det strategiske busnet 2019

Movia har i samarbejde med rådgiverfirmaet Via Trafik foretaget en screening af anlægsprojekter på det strategiske busnet efter Cityringens åbning. Screeningen omfatter både fremkommelighedstiltag, forbedring af skifteforhold ved større knudepunkter og generel forbedring af stoppestedsforhold.

Screeningen er udført på baggrund af rejsetidsdata, videoregistrering, foreliggende projektbeskrivelser og effektvurderinger, workshop med de involverede kommuner og Region Hovedstaden samt faglige vurderinger af de udfordringer og mulige løsninger, der knytter sig til de enkelte projektlokaliteter.

Screeningen samler således op på projekter i tidligere udarbejdet rapporter og supplerer med nyeste viden om bussernes fremkommelighed i hovedstadsområdet.

Læs rapporten her