Spring menu over
Billede af to glade drenge, som sidder i lokaltoget. Foto: Ulrik Jantzen

Trafikkøbsrapport lokalbaner

Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er forpligtet til at offentliggøre årlige trafikkøbsrapporter. Det fremgår af EU-forordning nr. 2016/2338 (PSO-forordningen),

Krav til rapportens indhold fremgår af PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, her står der, at rapporten skal indeholde oplysninger om operatører af offentlig servicetrafik samt den kompensation de modtager.

Rapporten skal desuden give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering.

Ud fra en foreløbig juridisk fortolkning af forordningen, anser Movia kravet opfyldt gennem indsendelse af årlige nøgletal til Trafikstyrelsen, som herefter offentliggør en samlet oversigt over de regionale trafikselskabers trafikkøb af bustrafik, lokalbanetrafik og individuel handicapkørsel.

Af hensyn til en mulig benchmark af trafikkøbet af togtrafik, har Movia valgt at udarbejde en særlig trafikkøbsrapport for køb af lokalbanetrafik i Movias område, nemlig Region Hovedstaden og Region Sjælland. Rapporten er udfærdiget efter samme skabelon som rapporten vedrørende Statens køb af togtrafik.

Læs Trafikkøbsrapport Lokalbaner 2018-2022 her

Læs Trafikkøbsrapport Lokalbaner 2017-2021 her

Læs Trafikkøbsrapport Lokalbaner 2016-2020 her