Spring menu over

Whistleblowerordning

Formålet med Whistleblowerordningen hos Trafikselskabet Movia er at sikre trygge rammer for, at de ansatte kan ytre sig om eventuelt kritisable forhold uden at frygte for negative konsekvenser. Whistleblowerordningen skal medvirke til, at alvorlige fejl og forsømmelser opdages og i videst muligt omfang forebygges. Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Nedenfor kan du læse nyeste rapport om antallet af indberetninger til Whistleblowerordningen: