Spring menu over
Dronebillede af bus i grøn natur.

Bæredygtighed

Byliv, reduceret trængsel og grøn transport med BRT

BRT står for Bus Rapid Transit og er en klimavenlig, kollektiv transportform, der blandt andet bidrager til udvikling af større erhvervs- og industriområder og giver virksomhederne bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Læs mere om BRT her...

Grøn omstilling af busdriften

Movias målsætning er, at busflåden drives uden fossile drivmidler senest i 2030. Ved udgangen af 2024 er 57 procent af busflåden omstillet til fossilfrihed.

Læs mere om grøn busdrift her ...