Spring menu over
Helgeshøj Allé 1

Byliv, reduceret trængsel og grøn transport med BRT

BRT er en klimavenlig, kollektiv transportform, som blandt andet bidrager til udvikling af større erhvervs- og industriområder og giver virksomheder bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

BRT sikrer hurtig, pålidelig og klimavenlig transport til og fra arbejdspladser og bidrager til udvikling af større erhvervs- og industriområder, så virksomheder får bedre mulighed for at tiltrække dygtige medarbejdere. BRT kan bedst kan beskrives som letbane på gummihjul, der bidrager til at løse stigende trængselsudfordringer og er designet til gaden og moderne byrum med klimavenlige og støjsvage transportenheder.

BRT kører i egne vejbaner og er derfor også oplagt til førerløs drift. God kollektiv transport åbner nye muligheder for boformer og erhvervsområder, som sikrer grundlaget for byudvikling i dialog med private bygherrer. Løsningen styrker sammenhængen mellem bydele, forstad og hovedstad. Omkring BRT-stationerne er der plads til byliv med pop-up cafeer, indkøbsmuligheder, pakkeafhentning, grønne fritidsarealer, rekreative arealer og andre services.

På Sjælland samarbejder regioner, kommuner og Movia om at undersøge mulighederne for BRT både i hovedstadsområdet og i købstæder.

Læs mere om BRT her