Spring menu over
Billede af en mand i bymiljø med en bus kørende i baggrunden

Byudvikling

Mobilitet som en del af udviklingsplanen

I udviklingsplanen for Brøndby Sportsby integreres kollektiv transport, parkering, forhold for cyklister og tværgående mobilitetssamarbejder i kommunens strategiske byudvikling.

Læs mere om udviklingsplanen her

Visionsplan styrker erhvervsområdes innovative og grønne profil

I Ballerup samarbejder kommunen med en række virksomheder om at skabe en fælles retning for udviklingen af erhvervsområdet Lautrup. Samarbejdet er konkretiseret i en visionsplan, der udpeger en række indsatser og principper, og kobler mobilitetsnetværk, by- og trafikplanlægning.

Læs mere om visionsplanen her