Spring menu over
Billede af en elbus, der holder ved et stoppested med træningsfaciliteter ved siden af

Mobilitet som en del af udviklingsplanen

I udviklingsplanen for Brøndby Sportsby integreres kollektiv transport, parkering, forhold for cyklister og tværgående mobilitetssamarbejder i kommunens strategiske byudvikling.

I udviklingsplanen for Brøndby Sportsby er en ambitiøs parkeringsnorm og forbedret kollektiv transport i området med til at sikre, at udviklingen af Sportsbyen bygger på sammenhængende, aktiv og grøn mobilitet samt infrastruktur.

Udviklingsplanens afsnit om mobilitet og infrastruktur bygger på en mobilitetsrapport, som bidrager til at give et overblik over den nuværende transportadfærd – og udpeger hvilke indsatser, der skal til, for at sikre en bæredygtig mobilitetsadfærd i fremtiden.

Mobilitetsrapporten udpeger fire indsatsområder, som bidrager til at flytte flere fra (egen) bil over i kollektive mobilitetsformer.

- Højklasset kollektiv trafik

- Parkering

- Cyklistforhold

- Mobilitetssamarbejde.