Spring menu over
Billede af et stoppested, hvor der er mennesker, som venter på bussen

Visionsplan styrker erhvervsområdes grønne profil

Ballerup Kommune har involveret grundejere, politikere og virksomheder i arbejdet med en visionsplan, der udpeger en række indsatser og principper samt kobler mobilitetsnetværk med by- og trafikplanlægning.

Virksomhederne efterlyser, at området fremover byder på mere liv for at kunne tiltrække medarbejdere. Forbedrede kollektive transportløsninger som eksempelvis BRT fremhæves som noget af det, der sammen med mødesteder og gode indkøbsmuligheder sikrer et levende og fleksibelt erhvervsmiljø.

Infrastruktur og mobilitet er en ud af i alt fire strategier i visionsplanen, der understreger, at god kollektiv transport har betydning for, hvor virksomhederne placerer sig. Movia har bidraget til arbejdet med forundersøgelsen af Bus Rapid Transit (BRT) i området, som på sigt kan give et løft til den kollektive transport og blive en katalysator for udviklingen af området.

At visionsplanen sikrer fokus på mobilitet og en konkret højklasset, kollektiv transportløsning som BRT er resultatet af, at politikerne har sat mobilitetsløsninger på dagsordenen tidligt i processen, og at involveringen af de centrale aktører har understreget vigtigheden af kollektiv mobilitet og samspillet med byudviklingen i området. Det betyder, at det aktive mobilitetsnetværk, den fortløbende trafikplanlægning og busbestilling er koblet sammen og bidrager til at løfte visionen for området.