Spring menu over
Billede af en kvinde i sit hjem med en bærbar

Sådan kommer medarbejderne på arbejde, mens vejene er gravet op i Ring 3

Tydelige og attraktive alternativer kan gøre pendlernes hverdag nem, når den daglige transport ellers er udfordret.

Mens Letbanen bliver anlagt i Ring 3, arbejder Movia ud fra en tre-trin-strategi for at sikre pendlerne gode alternativer.  

Når vejen er gravet op eller banen lukket på grund af større sporarbejder, forstyrrer det pendlernes daglige tur til og fra arbejde. Letbanen i Ring 3 vil fra 2025 give medarbejdere og virksomheder et markant mobilitetsløft. Men under anlæggelsen af Letbanen er der en række her-og-nu udfordringer, hvor tydelige og attraktive alternativer kan lette hverdagen for pendlerne i en ellers ærgerlig situation.

Movia indgår i et stærkt partnerskab mellem de berørte arbejdspladser, kommuner og mobilitetsudbydere, så der undervejs i projektet er et attraktivt alternativ. Fokus er både at give relevant og opdateret information om ændringerne og sikre, at bussen og cyklen kan komme frem, selv når vejene mange steder er gravet op. 

Tre-trin-strategien bygger på et overblik over:

  • Ændringerne: Hvor er ændringerne, og hvor længe varer de?
  • Konsekvenser: Hvilken betydning har ændringerne for borgerne, både hvor de bor og arbejder?
  • Alternativer: Hvilke andre muligheder har borgerne for at passe deres job?

Læs også om, hvordan I informerer pendlerne i god tid

Læs, hvordan I kan samarbejde med Movia om god og rettidig information til pendlerne, hvis I står i en lignende situation under Movias værktøj:

Information