Spring menu over
Billede af mennesker som sidder ved et bord og laver gruppearbejde

Busbestilling

Tænk god pendling til virksomhederne ind som en del af den årlige bestilling af kollektiv transport.

Formål:

At den årlige bestilling af bus mellem Movia og kommune også tager fat i pendlingen til og fra arbejdspladser. Et strategisk samarbejde blandt relevante parter bygger på god information om den nuværende service, input til lokale tilpasninger, koordinering af køreplaner og mødetider til større virksomheder mm.

Den årlige trafikbestilling har en fast proces, med bl.a. opstartsmøder mellem Movia og kommune. Her kan der være en god anledning til at få god pendling til virksomhederne på dagsordenen i den enkelte kommune.

 

Sådan gør du som kommune:

  1. Brug den årlige trafikbestilling til at besøge eller genbesøge virksomhedernes behov for god mobilitet til medarbejdere og gæster.
  2. Inviter kommunens erhvervskonsulent med på opstartsmødet mellem mobilitetsselskab og kommunens trafikbestiller. 
  3. Der kan bl.a. ses på bussernes køreplaner i forhold til mødetider på virksomheder, og adgangsforholdene fra stoppested til virksomhed.
  4. Hvis samtænkningen mellem god kollektiv mobilitet og virksomhederne skal igangsættes, kan et greb være at kortlægge transportmulighederne til de ti største virksomheder i kommunen.
  5. Opsæt mål i arbejdsprogram og årlig trafikbestilling for hvad der skal satses på i det kommende år. Og overvej, hvad målet er på mellemlangt og længere sigt.    

 

Et godt råd:

Tænk over at skabe sammenhæng i indsatsen ved eksempelvis at have en dialog med erhvervskonsulent eller direkte med virksomhederne.

Fakta

Trafikselskabsloven giver fra 1. juli 2019 virksomheder lov til at medfinansiere busdriften eksempelvis til nye ruter eller ekstra afgange på eksisterende ruter, så den passer til medarbejdernes og kundernes behov.