Spring menu over
Billede af to mennesker, der går på fortov forbi et busstoppested

Mobilitetsplan for din virksomhed

Kom i mål med din virksomheds mobilitetsmålsætning.

Formål:

Formålet med en mobilitetsplan er at iværksætte målsætninger og indsatser efter behov samt at kunne dokumentere indsatsen og følge op på målsætningerne. En god mobilitetsplan taler ind i virksomhedens udviklingsmål, som eksempelvis tiltrækning af arbejdskraft, målsætninger for klima og samfundsansvar. Endelig kan en mobilitetsplan skabe grundlag for at udbrede indsatser, der fremmer bestemte mobilitetsvaner. Eksempelvis firmabiler og parkeringsfaciliteter på arbejdspladsen.

 

Sådan gør du som virksomhed:

  1. Etablér en arbejdsgruppe internt i virksomheden med de rette interessenter og få ejerskab hos ledelsen.
  2. Kortlæg medarbejdernes transportvaner og deres rammer for transporten til virksomheden.
  3. Analysér potentialer og barrierer for mere bæredygtige transportvaner.
  4. Implementér initiativer, gerne en god blanding af information, kampagner og fysiske installationer.
  5. Evaluér initiativer og følg op med nye initiativer.

 

Materialer:

Få tilsendt en tjekliste fra Movia, der hjælper jer med at rammesætte en mobilitetsplan. Eksempelvis et bopælskort eller forslag til en pendleranalyse. Kontakt baeredygtigpendling@moviatrafik.dk.

 

Et godt råd:

Kommune og mobilitetsselskaber bidrager gerne til virksomhedens strategiske mobilitetsplan. Movia tilbyder assistance til kortlægningen af medarbejdernes mobilitetsmuligheder. En række private mobilitetsudbydere kan på kommerciel basis tilbyde andre services end kollektiv transport.