Spring menu over
Billede af en ung mand på vej ned af en trappe

Mobilitetsrådgivning

Byg bro mellem visioner og målsætninger med et mobilitetsperspektiv

Formål:

Med mobilitetsrådgivning arbejder Movia med og på tværs af alle transportformer. Sammen med lokale partnere udvikler vi nye mobilitetsløsninger, der gør det lettere for medarbejderne at komme rundt, for erhvervslivet at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og for kommunerne at skabe rammerne om det gode liv.

Med en kombination af viden fra forskellige fagdiscipliner, bygger Movias mobilitetsrådgivere bro mellem kommuners og virksomheders eksisterende målsætninger inden for blandt andet sundhed, miljø og klima. Mobilitetsplanlægning sætter også fokus på at reducere trængsel, formindske CO2-udledningen og skabe et bedre klima.

 

Sådan gør du som kommune:

  1. Definér behovet for et tværgående mobilitetsperspektiv som løftestang for en række af de øvrige velfærdsområder
  2. Brug dit mobilitetsselskab som sparringspartner. Kontakt baeredygtigpendling@moviatrafik.dk. Mobilitetsrådgivning er ligesom rådgivning om den årlige busbestilling en af Movias kernekompetencer og tager udgangspunkt i faglig viden, processtøtte, guides, værktøjer og evalueringer.
  3. Analysér ud fra data, visioner og målsætninger potentialer og barrierer for mere bæredygtige transportvaner og bedre mobilitet for medarbejderne.
  4. Integrer initiativer i retningslinjer, planer og visioner eller implementér konkrete initiativer, gerne en god blanding af information, kampagner og fysiske installationer.

 

Et godt råd:

Movia kan hjælpe med at skabe et overblik over, hvordan borgernes rejsemønstre ser ud og bidrager gerne med viden om og analyser af, hvor de største potentialer ligger, hvis man vil understøtte en grønnere transport.