Spring menu over
Billede af en mand som går forbi en elbus. Foto: Ulrik Jantzen

Vision og hvem er vi

Her på siden kan du læse mere om Movia, og hvem vi er som organisation.

Movias hovedopgave er effektiv drift af transportsystemer inden for bus, flextrafik og lokaltog på Sjælland. Vi skal også sikre en god oplevelse til de ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik, som Movia årligt kører med.

Movias mission og vision

Movia har tradition for at udarbejde en forretningsplan og en mobilitetsplan, som hver især gælder for 4 år. Planerne udspringer af Movias mission og vision samt de retninger, som Movias bestyrelse i perioden ønsker, at Movia som organisation skal arbejde for.