Spring menu over
Billede af en mand som går forbi en elbus. Foto: Ulrik Jantzen

Forretningsplan

Kollektiv transport udvikles i disse år. Der bliver flere meget højklassede transportsystemer. For at trafikanterne får værdi af dette skal de på deres daglige rejser skifte mere mellem f.eks. bus og metro eller tog og lokaltog. Servicen skal hænge sammen. Udover at sørge for gode skift er der også forventninger hos borgere og politikere om, at Movia skal være bedre til at skabe sammenhæng mellem den traditionelle kollektive transport og andre mobilitetsydelser – f.eks. taxa og delebiler. Der sker også en udvikling af nye tekniske muligheder for at få skabt bedre sammenhæng i mobilitetsudbuddet. Og endelig er der et behov for at skabe god sammenhæng i de politiske beslutninger, der tages på tværs af kommuner, regioner og staten.

Det kræver gode data, det kræver god dialog og god vilje til at samarbejde politisk på tværs af myndigheder. Movia skal både følge med udviklingen og arbejde i retning af, at kollektiv transport er mere end bustrafik i rute. Det er også sammenhængende mobilitet, der giver mere værdi af den kollektive transport, som kommuner og regioner beslutter for borgerne og virksomhederne på Sjælland. I denne forretningsplan fastlægges fem retninger, som det foreslås, at Movia skal arbejde med i de kommende 4 år.

Movias fem retninger

  • Movia skal skabe fælles retning for kollektiv mobilitet
  • Movia skal arbejde for kollektiv mobilitet overalt på Sjælland
  • Movia skal styrke sammenhængen på tværs
  • Movia skal dele åbne data og viden
  • Movia skal bidrage med innovation

Movias forretningsplan

Movia har tradition for at udarbejde en forretningsplan, der gælder for 4 år. Planen tager sigte på at markere de prioriteringer, som bestyrelsen ønsker, at Movia som organisation skal orientere sig efter i perioden.