Spring menu over

Bestyrelsesmøder

Her finder du mødedatoer, dagsordener og beslutningsreferater fra møderne i Movias bestyrelse.

Dagsordenen til møder i Movias bestyrelse offentliggøres to dage inden mødet holdes. Beslutningsreferater offentliggøres umiddelbart efter mødet.

Mødedatoer 2022

Der er endnu ikke fastlagt datoer for møderne i 2022 og frem, idet dette afventer valg af ny bestyrelse.

  • Offentliggøres snarest

Bestyrelsesmøder 2021

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne 2021

Bestyrelsesmøder 2020

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne 2020

Bestyrelsesmøder 2019

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne 2019

Bestyrelsesmøder 2018

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne 2018