Spring menu over
Foto af kvinde, der træder ud af en bus

Regler og vedtægter

Movias virke er primært reguleret af Trafikselskabsloven og Vedtægt for Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia er etableret som et offentligt trafikselskab. Rammerne for vores arbejde er fastlagt i Lov om Trafikselskaber og i Vedtægt for Trafikselskabet Movia.

Movia dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm og varetager følgende opgaver, jf. lovens kapitel 2:

  • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
  • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
  • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
  • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
  • Privatbaner

Særligt om reklamer
Busoperatørerne kan vælge at sælge reklameplads i eller på busserne. Movia har derfor udarbejdet et regelsæt for reklamer. Reklamer skal først og fremmest leve op til gældende lovgivning og branchenormer, men derudover indeholder regelsættet enkelte yderligere begrænsninger i forhold til reklamers indhold og udformning. Det er et vigtigt hensyn bag reklamereglerne, at reklamers indhold skal tage højde for, at bussen er et stærkt reklamemedie i det offentlige rum, som man ikke kan fravælge.

I forhold til Movia er det operatørens ansvar, at reklamer er lovlige, og at de opfylder Movias retningslinjer for reklamer. Som service tilbyder Movia på begæring at forhåndsvurdere, om en konkret reklame opfylder reklamereglerne. Visse typer af reklamer skal dog altid forhåndsgodkendes af Movia. Operatøren har pligt til at følge Movias afgørelse af, om en reklame kan vises.

Busoperatørerne benytter pt. følgende reklamebureau til administration af salget af reklameplads i og på busserne:

Out Of Home Media, 3141 3131, www.outofhomemedia.dk