Spring menu over

Persondata

I Movia lægger vi vægt på at behandle dine personoplysninger sikkert og efter reglerne. Her kan du læse vores generelle oplysninger - hvordan du kontakter os og lidt om dine rettigheder.

I menuen til venstre finder du vores privatlivspolitikker. Klik på den, der er relevant for dig, og læs om de enkelte behandlinger. 

Dataansvarlig

Trafikselskabet Movia er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger finder du her:

Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
CVR-nr. 29 89 65 69
E-mail: movia@moviatrafik.dk
Telefon: 36 13 14 00

Vores Databeskyttelsesrådgiver

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071 
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon 72 27 30 02.
E-mail: dpo.moviatrafik@bechbruun.com

Hvis din henvendelse indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger den sikre beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/movia.

Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Her kan du også finde mere information om, hvad der gælder. 

Vi vil ændre vores privatlivspolitikker, når lovgivningen eller ændringer i vores behandling gør det nødvendigt.

Denne side er senest gennemgået og opdateret 4. november 2021.