FAQ

På denne side kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om Movia

Har Movia ansat buschaufførerne?

Nej. Trafikselskabet Movia udbyder al kørsel. Det betyder, at den busoperatør, der giver det bedste bud på at køre en linje, vinder kørslen. Det er altså operatøren, der ansætter chauffører og har ansvaret for kørslen på linjen.

Må vi filme/fotografere i bussen?

Du skal spørge det busselskab der kører linjen, om du må filme i bussen.
Du skal være opmærksom på, at dit arbejde ikke må være til gene for chaufføren/passagererne/kørslen/køreplanen; du skal rette sig efter chaufførens henvisninger - og chaufføren har sidste ord; du må ikke filme personer, der ikke ønsker at blive filmet og det er dit ansvar at sikre tilladelse til at filme de enkelte personer inkl. chauffør.

Husk at købe en billet til bussen. 

Hvordan fastsættes Movias priser?

Trafikstyrelsen sætter hvert år et takstloft efter, hvor meget almindelige priser er steget. Mere må priserne i den kollektive trafik heller ikke stige. Sammen med de andre trafikselskaber (DSB, Metroselskabet mv.) bestemmer Trafikselskabet Movia hvor priserne skal ligge, og hvilke produkter, der skal koste hvad. Samlet må priserne bare ikke stige mere end takstloftet.

Hvem ejer Trafikselskabet Movia?

Trafikselskabet Movia er ejet af de 45 kommuner og to regioner som dækker Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Hvorfor kommer der nogle gange flere busser lige efter hinanden?

Opstår der en forsinkelse på en bus, betyder det, at den vil komme til stoppesteder, der har været længere tid end planlagt uden busbetjening. Selv om det kun drejer sig om minutter eller sekunder betyder det, at der vil være flere passagerer ved disse stoppesteder – og flere passagerer tager mere tid ved stoppestedet. Den efterfølgende bus kommer derimod til stoppesteder, der i mindre tid end planlagt har været uden bus, og derfor har færre passagerer – og derfor kommer bussen hurtigere frem. Selv om chaufføren på den bageste bus venter og ’udligner’, vil den på et tidspunkt nå den forankørende.

Fænomenet opleves især på A-busser og andre busser med hyppige afgange, og af samme grund må chaufførerne på disse linjer ikke vente på ’løbende passagerer’, der alligevel vil nå en bus kort efter. Oplever man ved stoppestedet, at der kommer to busser efter hinanden, vil det hjælpe trafikafviklingen, hvis man tager den bageste bus.