Spring menu over

Nøgletal

Passagertal
Rapporten viser passagertal for de seneste fire år og frem, og opdateres hvert kvartal.

I 2023 har Movia skiftet passagertællesystem. Skiftet medfører, at de historiske passagertal i filerne er omregnet til det nye tællesystems niveau. Derfor kan der være en lille forskel i de historiske passagertal i de opdaterede passagertalsfiler, sammenlignet med tidligere versioner af disse filer.

I de forskellige faner analyseres passagertal med udgangspunktet i buslinjer, lokalbaner eller både. Det er muligt at se passagertal på Gns. hverdag, Gns. lørdag, Gns. søndag, samt måneds- og årsniveau.

I fanerne Specifik linjeanalyse og Specifik kommuneanalyse er passagertallene endvidere opdelt på kommuneniveau. Du kan bl.a. anvende ”Specifik linjeanalyse” til at se hvordan linjen udvikler sig i de konkrete kommuner som den betjener.

Fede Nøgletal
Denne rapport viser de økonomiske nøgletal for hver enkelt kommune og region. I fanen ”Vælg Data” vælges den kommune eller region man ønsker at kigge nærmere på, hvorefter data automatisk opdateres i de resterende faner. Der er data for Passagerer, Tilskud, Selvfinansiering og Produktivitet. Data formidles i såvel graf som i tabel, og der er fokus på at kunne se udvikling over tid.

Sammenligning af nøgletal for kommuner
Denne rapport giver dig mulighed for at sammenligne din kommune med andre kommuner på udvalgte nøgletal. I fanen ”Vælg Data” vælger du først din egen kommune, hvorefter rapporten via fire parametre, vil anbefale dig hvilke kommuner du med fordel kan sammenligne med. Når du har besluttet hvilke kommuner du finder relevant, vælger du nederst din egen kommune samt dem du ønsker at fokusere på. De øvrige faner vil vise resultater på Tilskud, Timer og Passagerer, og du vil have mulighed for at få vist data i søjle- og kurvediagrammer, ligesom tabeller med data er tilgængeligt.

Husk at aktivere redigering, når du åbner dokumentet.

Flextrafik Nøgletal
Denne rapport giver dig mulighed for at sammenligne din kommune med andre kommuner på udvalgte nøgletal for Flextrafik. I fanen "Vælg data" vælger du først din egen kommune, hvorefter du vælger den Flextrafik ordning, du ønsker at kigge nærmere på.

Rapporten vil via fire parametre anbefale dig hvilke kommuner du med fordel kan sammenligne med. Når du har besluttet hvilke kommuner du finder relevant, vælger du nederst din egen kommune samt dem du ønsker at fokusere på. De øvrige faner viser resultater på Tilskud, Passagerer, og du vil have mulighed for at få vist data i søjle- og kurvediagrammer, ligesom tabeller med data er tilgængeligt.

Husk at aktivere redigering, når du åbner dokumentet.

Fordeling af kørsel i Movia
Procentvis fordeling af buskørslen i Trafikselskabet Movias område, fordelt på operatører. Opgørelsen er lavet på baggrund af antallet af forventede kørte timer.

Udvikling i timepriser
Se udviklingen i timepriserne, det vil sige de priser, som Movia betaler for buskørslen. Priserne er opgjort for den almindelige rutekørsel.