Spring menu over

Nøgletal

Movias nøgletal kan tilgås via vores server: https://ftp.moviatrafik.dk 

For at få adgang til serveren skal du skrive en mail til moviaoekonomi@moviatrafik.dk, hvor du blot skriver ”adgang” i emnefeltet, hvorefter du får en mail retur med brugernavn og password.

Passagertal (ikke tilgængelig)

Rapporten viser passagertal for de seneste fire år og frem, og opdateres hvert kvartal.

I 2023 har Movia skiftet passagertællesystem. Skiftet medfører, at de historiske passagertal i filerne er omregnet til det nye tællesystems niveau. Derfor kan der være forskel i de historiske passagertal i de opdaterede passagertalsfiler, sammenlignet med tidligere versioner af disse filer. I de forskellige faner analyseres passagertal med udgangspunktet i buslinjer, lokalbaner eller både. Det er muligt at se passagertal på Gns. hverdag, Gns. lørdag, Gns. søndag, samt måneds- og årsniveau.

I fanerne Specifik linjeanalyse og Specifik kommuneanalyse er passagertallene endvidere opdelt på kommuneniveau. Du kan bl.a. anvende ”Specifik linjeanalyse” til at se hvordan linjen udvikler sig i de konkrete kommuner som den betjener.

Fede Nøgletal (ikke tilgængelig)

Denne rapport viser de økonomiske nøgletal for hver enkelt kommune og region. I fanen ”Vælg Data” vælges den kommune eller region man ønsker at kigge nærmere på, hvorefter data automatisk opdateres i de resterende faner. Der er data for Passagerer, Tilskud, Selvfinansiering og Produktivitet. Data formidles i såvel graf som i tabel, og der er fokus på at kunne se udvikling over tid.

Sammenligning af nøgletal for kommuner (ikke tilgængelig)

Denne rapport giver dig mulighed for at sammenligne din kommune med andre kommuner på udvalgte nøgletal. I fanen ”Vælg Data” vælger du først din egen kommune, hvorefter rapporten via fire parametre, vil anbefale dig hvilke kommuner du med fordel kan sammenligne med. Når du har besluttet hvilke kommuner du finder relevant, vælger du nederst din egen kommune samt dem du ønsker at fokusere på. De øvrige faner vil vise resultater på Tilskud, Timer og Passagerer, og du vil have mulighed for at få vist data i søjle- og kurvediagrammer, ligesom tabeller med data er tilgængeligt.

Husk at aktivere redigering, når du åbner dokumentet.

Som beskrevet under Passagertal har Movia i 2023 skiftet passagertællesystem. De historiske passagertal i de to rapporter Fede Nøgletal og Sammenligning af nøgletal for kommuner er derfor omregnet til det nye tællesystems niveau. Dette vil også have betydning for andre parametre, der er afhængige af passagertallene. Formålet med omregningen er at gøre det muligt at sammenligne data over tid.

Flextrafik Nøgletal (ikke tilgængelig)

Denne rapport giver dig mulighed for at sammenligne din kommune med andre kommuner på  udvalgte nøgletal for Flextrafik. I fanen "Vælg data" vælger du først din egen kommune, hvorefter du vælger den Flextrafik ordning, du ønsker at kigge nærmere på.

Rapporten vil via fire parametre anbefale dig hvilke kommuner du med fordel kan sammenligne med. Når du har besluttet hvilke kommuner du finder relevant, vælger du nederst din egen kommune samt dem du ønsker at fokusere på. De øvrige faner viser resultater på Tilskud, Passagerer, og du vil have mulighed for at få vist data i søjle- og kurvediagrammer, ligesom tabeller med data er tilgængeligt.

Husk at aktivere redigering, når du åbner dokumentet.

Udvikling i timepriser
Se udviklingen i timepriserne, det vil sige de priser, som Movia betaler for buskørslen. Priserne er opgjort for den almindelige rutekørsel.

Fordeling af kørsel i Movia
Procentvis fordeling af buskørslen i Trafikselskabet Movias område, fordelt på operatører. Opgørelsen er lavet på baggrund af antallet af forventede kørte timer.

Du finder oversigten nederst på siden her.