Presse og nyheder

Fire nye borgmestre i Movias bestyrelse

16. januar 2018
Trafikselskabet Movia har fået ny bestyrelse. Repræsentantskabet har på et møde mandag 15. januar udpeget seks medlemmer til Movias ni m/k-store bestyrelse, mens tre best...

Få prisstigninger for 2018 i den kollektive transport pr. 21. januar - pendlere på længere strækninger friholdes

11. januar 2018
Der bliver tale om få prisstigninger på udvalgte billettyper for passagererne i bus, tog og metro, når trafikselskaberne 21. januar foretager den årlige regulering af tak...

Forslag til Nyt Bynet fra Movia: Sådan skal busserne køre, når Cityringen åbner

05. januar 2018
Når Cityringen åbner i sommeren 2019, skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i én sammenhængende transportorganisme. Nyt Bynet hedder...

Stikprøvekontrol af overenskomster i Flextrafik

11. december 2017
Movia har fra 2017 indført skærpet kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos de operatører, der kører flextrafik for Movia. Et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsgiverorga...

Ambassadører i front for bussen i Movias nye kulturkampagne

25. oktober 2017
MOVIA NYT: Siden sommerferien har passagererne kunne møde en række kulturpersoner på de digitale reklameflader i mange af Movias busser. Under mottoet ”oplevelser starte...

Få prisstigninger for 2018 i den kollektive transport - pendlere på længere strækninger friholdes

02. oktober 2017
Der bliver tale om få prisstigninger på udvalgte billettyper for passagererne i bus, tog og metro, når trafikselskaberne til januar foretager den årlige regulering af tak...

Opgradering til R-net giver passagerfremgang på over 40 pct.

28. september 2017
PRESSE: I december 2016 blev linje 384 opgraderet til linje 365R, som del af Movias R-buskoncept. Den nye linje, som er besluttet og betalt af Fredensborg og Hørsholm Kom...

Nyt læringsforløb sætter god kollektiv transport for unge på dagsordenen

19. september 2017
PRESSE: Gode kollektive transportmuligheder og mobilitetsløsninger sikrer, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Alligevel er transporten til uddannelse i mange kommune...

Bussen er ladet med bæredygtig transport og mobilitet i den Europæiske mobilitetsuge

18. september 2017
PRESSE: I uge 38 afholdes den Europæiske Mobilitetsuge. Derfor tager Movia på Sjællandsturné med buslinje 18 fra 1968. Movia lægger vejen forbi Roskilde, Frederikssund og...

Sikkerhed og love og regler skal overholdes 100 pct.

18. august 2017
MOVIA NYT: Efter den seneste tids episoder i Jylland, hvor en række busser er blevet kasseret ved politikontroller på grund af blandt andet dårlige bremser, vil Movia ger...