Presse og nyheder

Enklere priser på vej i bus, tog og metro

13. oktober 2016
PRESSE: En af de største reformer af priserne i den kollektive transport træder i kraft 15. januar 2017. Det giver enklere priser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Nyt pendlerkort på rejsekort

12. oktober 2016
PRESSE: Passagerer, der benytter kollektiv transport, kan nu som noget nyt få pendlerkort på rejsekort.

Mindre prisstigninger til Stevns end først besluttet

11. oktober 2016
PRESSE: Pendlerne mellem Stevns og København får de største prisstigninger, når billetpriserne harmoniseres på Sjælland 15. januar 2017. Men Movia har nu sammen med DSB o...

Kommuner og regioner har sparet knap 100 mio. kr. om året på busdriften siden 2011

05. oktober 2016
MOVIA NYT: En Analyse udarbejdet af Movia viser, at det tilskud kommuner og regioner betaler pr. bustime i faste priser er faldet med godt 6 pct. de sidste 5 år. Det svar...

Bedre trafikinfo i Slagelse Kommune gør busserne mere attraktive

28. september 2016
PRESSE: Slagelse Kommune er sammen med Movia gået i gang med at opsætte nye info-skærme ved en række busstoppesteder, der benyttes af flest borgere i kommunen. Slagelse K...

Målinger af bussernes støjniveau

26. september 2016
PRESSE: BT har foretaget stikprøver af støjniveauet på flere busser i hovedstaden og konkluderer i dagens avis, at der er busser i København, der overskrider det tilladte...

Fremtidens bustransport består af moderne busbaner med kort rejsetid og høj komfort

21. september 2016
PRESSE: Movia og Aalborg Kommune går sammen for at vise, hvordan man kan effektivisere og fremtidssikre den kollektive bustransport. BRT – eller Bus Rapid Transit – hedde...

Ny håndbog definerer BRT

20. september 2016
MOVIA NYT: 1. juni 2016 blev håndbogen ”Kollektiv bustrafik og BRT” udgivet af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje. I håndbogen er der et helt kapitel dedikeret til...

Høj ressourceudnyttelse og koordinering i Flextur

16. september 2016
MOVIA NYT: Flextur adskiller sig fra almindelig taxakørsel på en række områder: Der er en høj grad af koordinering, som betyder, at flere passagerer kan køre sammen i en...

Chaufførplatformen - Vores Movia – sikrer højt vidensniveau

15. september 2016
MOVIA NYT: 1. januar 2016 blev Movias nye digitale vidensplatform for chauffører, Vores Movia, lanceret. Og allerede godt et halvt år senere er Vores Movia blevet populær...