Presse og nyheder

Bedre trafikinfo i Slagelse Kommune gør busserne mere attraktive

28. september 2016
PRESSE: Slagelse Kommune er sammen med Movia gået i gang med at opsætte nye info-skærme ved en række busstoppesteder, der benyttes af flest borgere i kommunen. Slagelse K...

Målinger af bussernes støjniveau

26. september 2016
BT har foretaget stikprøver af støjniveauet på flere busser i hovedstaden og konkluderer i dagens avis, at der er busser i København, der overskrider det tilladte støjniv...

Fremtidens bustransport består af moderne busbaner med kort rejsetid og høj komfort

21. september 2016
PRESSE: Movia og Aalborg Kommune går sammen for at vise, hvordan man kan effektivisere og fremtidssikre den kollektive bustransport. BRT – eller Bus Rapid Transit – hedde...

Ny håndbog definerer BRT

20. september 2016
MOVIA NYT: 1. juni 2016 blev håndbogen ”Kollektiv bustrafik og BRT” udgivet af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje. I håndbogen er der et helt kapitel dedikeret til...

Høj ressourceudnyttelse og koordinering i Flextur

16. september 2016
MOVIA NYT: Flextur adskiller sig fra almindelig taxakørsel på en række områder: Der er en høj grad af koordinering, som betyder, at flere passagerer kan køre sammen i en...

Chaufførplatformen - Vores Movia – sikrer højt vidensniveau

15. september 2016
MOVIA NYT: 1. januar 2016 blev Movias nye digitale vidensplatform for chauffører, Vores Movia, lanceret. Og allerede godt et halvt år senere er Vores Movia blevet populær...

Københavns Kommune indgår aftale med Movia om Flextrafik

14. september 2016
MOVIA NYT: Fra 1. marts 2017 skal Movia varetage dele af Københavns Kommunes visiterede kørsler for Sundheds- og omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

Kampagne skal sikre god opførsel i den kollektive transport

09. september 2016
MOVIA NYT: ”Bus, tog og metro er din offentlige transport. Eller rettere din og alle andres. Så lad os tage hensyn til hinanden.” Dette budskab vil man opleve i efterå...

Hvidovre Kommune og Movia i samarbejde om Projekt STRIK BYEN SMUK

08. september 2016
PRESSE: Når buspassagerer hopper på buslinje 132 under Vestegnens Kulturuge i uge 37, så venter der dem en noget anden og mere farverig bustur, end de er vant til. Under...

Flextur sikrer mobilitet og velfærd for en stor gruppe borgere

07. september 2016
MOVIA NYT: Af seneste undersøgelse fra ultimo 2015 fremgår, at knap 60 pct. af de borgere, der benytter Flextur-ordningen, er 70 år eller derover. For dem er Flextur det...