Ældre er mere tilfredse med tank-op-muligheder på rejsekort end yngre

07. dec 2016

PRESSE: Ældre over 65 år er mere tilfredse med muligheden for at tanke deres rejsekort op end yngre brugere af rejsekort. Det fremgår af den årlige brugerundersøgelse, som trafikselskaberne og Rejsekort A/S har gennemført om brugernes tilfredshed med rejsekort.

Kundeundersøgelsen, der er foretaget af Epinion for trafikselskaberne og Rejsekort A/S, viser, at ældre over 65 år er mere tilfredse med deres tank op-muligheder end rejsekort-brugere under 65 år.

På en skala fra ét til fem - hvor fem er meget tilfreds - giver de ældre over 65 år på landsplan 4,33 points i forhold til tilfredshed med optanknings-mulighederne. Mens rejsekortbrugere under 65 år giver 3,80 points.

Tilfredshed geografisk fordelt
Kundeundersøgelsen viser også, at de rejsekortbrugere, der bor uden for hovedstadsområdet, ikke er mere utilfredse med optankningsmulighederne end, end dem der bor i hovedstadsområdet. Tilfredsheden med optankningsmulighederne er 3,85 point i hovedstaden, 3,84 i Vestsjælland, 4,02 i Sydsjælland, Lolland og Falster og 3,89 point på landsplan.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.