Én fælles indgang til offentlig transport på Sjælland

07. jan 2015

DOT – Din Offentlige Transport bliver fremover passagerernes indgang til den offentlige transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Formålet er at gøre det nemmere at være passager i den offentlige transport på Sjælland

DOT – Din Offentlige Transport starter op med en fælles indgang til kundeservice. På hjemmesiden dinoffentligetransport.dk vil al information om trafikinformation, priser, billetter, køreplaner mv. være samlet. Kundecentrene vil have et fælles telefonnummer og en fælles kontaktformular, således at passagererne kun skal henvende sig ét sted.

I løbet af 2015 udvikles samarbejdet om kundevendte aktiviteter mellem DSB, Movia og Metro yderligere. Det gælder for eksempel forbedring af den fælles trafikinformation. DOT er skabt for at øge samarbejdet mellem trafikselskaberne på Sjælland, og er besluttet af Folketinget.

DOT – Din Offentlige Transport
Kundecenter: Telefon 70157000
Hjemmeside: www.dinoffentligetransport.dk

Kundehenvendelser, som drejer sig om rejsekort, skal stadig ske til Rejsekort Kundecenter på 70113333. Ligeledes skal kundehenvendelser om flextrafik stadig ske til Movia Flextrafik på 70262727.


Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.