25 år med S-bus

21. okt 2015

Buslinje 300S, 400S og 600S kan fejre 25 års jubilæum

Linjerne 300S, 400S og 600S var de tre første s-buslinjer, og her 25 år senere kører de fortsat stort set samme ruteføring.

Og netop dét, at passagererne fra begyndelsen har kunne regne med, at buslinjerne ville være til stede over en årrække og, at ruteføringen - med enkelte undtagelser har været uændret - har skabt stabilitet og gjort S-busserne attraktive for stadigt flere pendlere. I S-bussernes første år var passagertallet omkring otte millioner, mens det nu er vokset til 10 millioner for de tre linjer.

Under planlægningen af linjerne blev busserne betegnet som Superbusser. Det var oprindeligt meningen, at hver enkelt buslinje skulle have sit eget navn, som skulle stå på siden af bussen. I sidste ende fik busserne dog blot bogstavet S bagved linjenummeret.

S-busserne kører i faste intervaller med høj frekvens, særligt i myldretiderne og giver dermed passagererne fleksibilitet i planlægningen af deres rejse ud og hjem. Busserne kører på tværs af S-togsnettet, hvor bolig-, erhvervs- og uddannelsesområder bindes sammen med stationer og andre trafikale knudepunkter. Desuden kører en del af S-busserne fra omegnskommunerne ind til de centrale dele af København.

- S-busserne er en vigtig del af mange passagerers hverdag. Gennem årene er der kommet flere S-buslinjer til, og sammen med de øvrige busser er de med til at skabe sammenhæng mellem transportformerne i den kollektive trafik, siger centerchef Søren Englund, Trafikselskabet Movia.

Der er i dag otte S-buslinjer, den seneste er 150S, som kom til i 1998.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.