De nye takster på Vestsjælland for 2016

06. nov 2015

Den årlige regulering af taksterne i den kollektive trafik træder i kraft 17. januar 2016. I Vestsjælland stiger priserne i gennemsnit med 1,4 pct. næste år. Der vil fortsat være rabat på rejsekort uden for myldretiden på op til 20 pct.

Priserne på rejsekort og kontantbilletter holdes i ro i Vestsjælland næste år. Mens priserne på periodekort stiger som følge af den årlige takstregulering.

For voksne med periodekort stiger priserne mellem 5. kr. og 40 kr. afhængigt af, hvor mange zoner, der er på kortet. For børn er prisstigningen på periodekort maksimum 20 kr. afhængigt af antallet af zoner. Mens pensionister kan se frem til en stigning i priserne på mellem 10 kr. og 20 kr. pr. måned.

Rabat uden for myldretiden
Samtidig fortsætter rabatten uden for myldretiden på lokale rejser med rejsekort. Her får passagerer op til 20 pct. rabat, når de rejser mellem kl. 11-13 og 18-07 samt hele weekenden og helligdage.

”Priserne på rejsekort og på kontantbilletter holdes i ro næste år. Og rabatten på rejsekort uden for myldretid fortsætter også i Vestsjælland. På landsplan har godt 1,5 mio. borgere nu rejsekort. I Vestsjælland har 51.000 passagerer benyttet rejsekort inden for de seneste tre måneder. Den årlige takstregulering medfører en mindre stigning i priserne på periodekort, der i forvejen har attraktive priser”, oplyser Movias centerchef, Søren Englund.

Fakta om takstændringer
Der er et loft over, hvor meget priserne for at rejse med bus og tog samlet set må stige. Det er Trafik- og Byggestyrelsen, der fastlægger, hvor meget priserne i den kollektive trafik højst må stige om året. Trafikselskaberne må selv bestemme priserne på de enkelte billettyper, så længe de samlet set holder sig inden for det fastlagte takststigningsloft.

Se også vedhæftede oversigt over de konkrete takster i takstområde Vest for 2016.

Pressekontakt
Movia Kommunikation og presse: Tlf.: 36 13 20 10


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.