DR Magasinet Penge og prishop for pendlere

30. nov 2016

PRESSE: Dr.dk har i dag en foromtale af aftenens DR Penge magasinet om Takst Sjælland, hvor man kan læse, at: ”Bor man i St. Heddinge og arbejder i Københavns Lufthavn, stiger et månedskort til den strækning med 895 kr. svarende til mere end 10.500 kr. om året.”

Tallet, som DR bruger, er korrekt. Det hører imidlertid også med til tallet, at der er så få pendlere på den strækning, at det ikke har kunnet opfanges i Movias rejsehjemmelundersøgelser. Priseksemplet er et af 13 priseksempler for udvalgte destinationer fra Stevns Kommune til bl.a. Københavnsområdet. Movia har lagt særlig vægt på at udarbejde disse tal til brug for møder om Takst Sjælland med Stevns Kommune.

Pendlere kan allerede nu finde de nye priser, der træder i kraft 15. januar 2017, på dinoffentligetransport.dk

 


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.