Enklere og logiske priser på vej i den kollektive transport

02. sep 2016

MOVIA NYT: Når Takst Sjælland træder i kraft 15. januar 2017, er der tale om den største reform af priserne i den kollektive transport siden 1970’erne. Med reformen skabes der enkelhed i priserne, og hele den kollektive trafik på Sjælland kommer til at hænge bedre sammen. Det gør den kollektive transport mere attraktiv.

Det er slut med uigennemsigtige priser for enkeltbilletter, rejsekort og periodekort – fremover er rejsekortet altid billigere end enkeltbilletten, og også billigere end periodekortet, med mindre man rejser 26 gange på samme strækning på en måned – så kan et periodekort være billigere.

I pjecen ”Sjælland samles i ét stort pendlingsområde” gives et godt overblik over de centrale ændringer, reformen medfører. DSB, Metro og Movia, står i fællesskab står bag reformen -  og selskaberne ønsker med pjecen fra DOT, Din offentlige Transport, at give samlet information til politikere, samarbejdspartnere og interessenter.

Læs mere i denne pjece, som frit kan deles på hjemmesider mv.

I efteråret følges op med en række kundevendte informationskampagner med DOT som afsender. Inden reformen træder i kraft, vil der også blive lagt en prisberegner på dinoffentligetransport.dk og på rejseplanen.dk, hvor den enkelte kunde kan se, hvilket billetprodukt, der bedst passer til kundens rejsemønster.

https://www.moviatrafik.dk/om-os/publikationer/pjecer


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.