Fælles landsdækkende rejseregler

24. jan 2017

Den 15. januar 2017 fik alle trafikselskaberne i Danmark fælles landsdækkende rejseregler. Reglerne gælder for alle passagerer på tværs af bus, tog eller metro.

De fælles landsdækkende rejseregler er med til at sikre, at passagerer i vid udstrækning møder fælles rejseregler på tværs af transportformer og kun skal orientere sig i ét dokument. Der kan godt være forskellige regler i bus, tog og metro men man kan nu finde reglerne samlet i de fælles landsdækkende rejseregler.

Det betyder, at passagerer der f.eks. rejser på tværs af landsdele og anvender bus i begge ender kun skal orientere sig i et sæt rejseregler. Rejsereglerne er med til at skabe en større enkelhed på tværs af trafikselskaber og landsdele.

En højere grad af enkelthed er også noget passagererne i Movias busser sætter pris på. Passagererne bliver året rundt spurgt til deres tilfredshed og Movias undersøgelser viser, at den kollektive transport opleves mere attraktiv, jo enklere den her. Derfor er ét sæt landsdækkende rejseregler et tiltag som forventes at øge den samlede tilfredshed i den kollektive transport.

De fælles landsdækkende rejseregler indeholder principperne for at rejse i den kollektive transport. Passagerer kan derfor finde information om hvad reglerne er for medtagning af bagage, cykler og andre genstande, hvorvidt man må medtage kæledyr, samt reglerne for kontrolafgifter og meget mere.

Du kan finde de fælles landsdækkende rejseregler på dinoffentligetransport.dk.

 

Baggrund

Rejsereglerne udgives af DSB, Arriva Tog og Metroselskabet I/S, samt Trafikselskabet Movia, BAT, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.