Flextur hjælper ældre med langt til bussen

19. dec 2016

MOVIA NYT: Ældre borgere der benytter Flextur har sjældent reelt mulighed for at benytte andre kollektive rejseformer end Flextur. Afstanden til nærmeste stoppested er ganske enkelt for lang. For de fleste står valget mellem at blive hjemme eller tage en taxa. Det viser en kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af analysefirmaet Megafon for Movia Flextrafik.

I undersøgelsen blev kunderne spurgt til, hvilke alternativer de har til Flextur. Her svarer kunderne primært, at de vil tage en taxa (38 pct.), mens 27 pct. svarer, at de slet ikke ville have foretaget rejsen. Blot 14 pct. ville have taget en almindelig bus.

Flextur bliver primært brugt til besøg hos venner og familie (42 pct.), lægebesøg (34 pct.) og indkøb (13 pct.).

Det ser ud til at mange ældre ikke har andre muligheder
Undersøgelsen viser, hvad en række Flextur-kommuner gennem længere tid har erfaret. Adgangen til den kollektive transport for mange ældre og mobilitetssvage er udfordret, når der bliver længere mellem stoppestederne. 74 pct. af dem, som svarede taxa som alternativ til Flextur er 70 år eller derover. Når taxaen bliver eneste anden transportform bunder det i, at gangafstanden til almindelige busser er for lang. 20 pct. af Flexturs-kunderne har et hjælpemiddel med - typisk en rollator.

Tetraplan har i en rapport for Helsingør Kommune fra januar 2016 angivet, at før et alternativ med anden kollektiv trafik er et godt alternativ, må gangafstanden til et stop i en af rejsens ender ikke overstige 600 meter i luftlinjeafstand, svarende til 700 meter ad stier og veje. 600 meter er et normalt serviceniveau for busdriften, men tager afsæt i en gennemsnitlig borger. For de ældre borgere, der benytter Flextur, ser det ud til at 600 meter er langt at gå. Sammenfattende tegner der sig således et billede af, at de ældre ser taxa som et alternativ – primært fordi de ikke har andre valg.

Generelt stor tilfredshed med Flextrafik
Undersøgelsen viser derudover, at 88 pct. af kunderne samlet set er generelt tilfredse/meget tilfredse med Flextrafik. I undersøgelsen scorer Flextrafik højt på de forhold, som er de vigtigste for kunderne, hvilket især er driftsforhold som tryg og sikker rejse, kørsel til tiden og serviceorienterede chauffører.

Se hele brugerundersøgelsen for Flextrafik 2016 her.

Om undersøgelsen
Movia gennemfører hvert år en analyse af kundetilfredsheden i Flextrafik. Analysefirmaet Megafon har foretaget undersøgelsen. 905 kunder deltog i alt i flextrafik-undersøgelsen, heraf 100 flextur-kunder. Interviewene blev foretaget i oktober 2016.

 

 


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.