Flextur i Rejseplanen tiltaler en ung målgruppe

16. okt 2018

Siden 1. marts 2018 har flextur i Rejseplanen kørt som forsøg i Kalundborg og Roskilde Kommuner. Erfaringerne fra forsøget viser, at de 20-29-årige er blandt dem som bruger ordningen mest.

Som et forsøg har man siden 1. marts kunne bestille en flextur gennem rejseplanen i Kalundborg og Roskilde Kommuner, hvis bus og tog ikke dækker hele rejsen. Ordningen er for alle, og betales med betalingskort, når turen bestilles. Som noget nyt koster flextur 24 kr. uafhængigt af rejsens længde. På sigt er det tanken, at ordningen skal gælde i alle kommuner på Sjælland, der tilbyder flextur.

Erfaringerne fra forsøget viser, at flextur i rejseplanen er populær blandt de unge. Gennem den almindelige flextur ordning står borgere fra 70 år og opefter for 65 pct. af turene, mens de 20-29-årige er en af de aldersgrupper, som står for de fleste ture i flextur i Rejseplanen.

"Det er vigtigt at kunne komme frit omkring overalt på Sjælland. Men det er ikke altid, at bus og tog dækker til sommerhuset eller rækker hele vejen til gården. Rejseplanen er en af danskernes foretrukne apps, og er som digital tjeneste i høj grad en del af de unges hverdag. Derfor er vi også glade for, at de unge har taget så godt imod flextur i Rejseplanen" siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann

Fra 1. marts til og med september 2018 blev der bestilt 128 ture med flextur i Rejseplanen i Roskilde og Kalundborg Kommuner. Det svarer til ni ture i gennemsnit pr. måned pr. kommune.

 

Alder (ekskl.

medrejsende)

Antal kunder

10-19 år

10

20-29 år

35

30-39 år

18

40-49 år

19

50-59 år

36

60-69 år

5

70-79 år

5

Hovedtotal

128

 

Tre nye kommuner er for nyligt også blevet en del af samme forsøg, og det har været muligt at bestille flexture via Rejseplanen i Sorø og Holbæk Kommuner siden 24. september 2018, mens Næstved Kommune blev en del af ordningen 4. oktober.

 

Fakta

  • Flextur er en del af rejseplanen. Du vil derfor automatisk blive tilbudt flextur, når bus og tog ikke dækker din rejse eller ikke rækker hele vejen. Er flextur en mulighed, vil flextur fremgå af rejseoversigten i rejseplanen
  • Movia vil løbende sammen med kommunerne evaluere forsøget
  • Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre flextur i Rejseplanen. I Nordjylland har det været muligt at få tilbudt en såkaldt Plustur i Rejseplanen i alle kommuner siden januar 2018. På Fyn har Telekørsel været tilbudt i alle kommunerne undtagen Odense Kommune siden august 2018. I Midtjylland og Sydjylland har Midttrafik og Sydtrafik indført plustur som forsøg i henholdsvis Lemvig og Sønderborg Kommuner.

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.