Fristen for at bestille et rejsekort personligt til 0 kr. forlænges

31. maj 2015

Trafikselskaberne har besluttet at forlænge fristen for bestilling til og med den 2. juni

Den store interesse for at bestille et rejsekort personligt til 0 kr., inden fristen udløber, har bevirket, at www.rejsekort.dk har fået tekniske problemer.

Trafikselskaberne har derfor her til eftermiddag besluttet at forlænge fristen for at købe et rejsekort personligt til 0 kr. frem til og med tirsdag den 2. juni


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.