Gode transportmuligheder fastholder unge i uddannelse

07. feb 2017

Gode kollektive transportmuligheder sikrer, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Alligevel er transporten til uddannelse i mange kommuner en barriere. På to temadage i februar giver 120 elever fra Holbæk og Odsherred løsningsforslag på deres transportudfordringer.

Mobilitetsløsninger og antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, hænger sammen. For når transportafstandene bliver lange og rejserne besværlige, er der kortere vej til, at unge dropper ud af uddannelsen. Det viser undersøgelser udarbejdet af Danske Regioner og DTU.

I flere kommuner er transporten til uddannelse en barriere. Derfor sætter 120 elever fra EUC Nordvestsjælland, Holbæk 10. klassecenter, Odsherred Gymnasium, Slotshavens Gymnasium og Stenhus Gymnasium sig sammen, med fokus på transportvaner og udfordringer i projektet ”Unge Viser Vej”, som er et flerårigt samarbejde mellem Odsherred Kommune, Holbæk Kommune, Region Sjælland, Danske Regioner og Movia.

Over to temadage, torsdag og fredag 9.-10. februar, vil de 120 elever i alderen 16 til 19 år analysere transportudfordringer, designe nye løsninger og teste dem. Eleverne vil arbejde på forskellige værksteder med alt fra udvikling af digitale løsninger, innovative busstoppesteder, gode venteområder, til at udbrede viden om bæredygtige transportformer. Som led i projektet har busoperatøren Arriva stillet en bus til rådighed, som eleverne i løbet af temadagene bygger om, til de unges svar på den perfekte bus. Målet er, at idéer og løsninger skal inspirere til at forbedre den kollektive transport.

Elevernes forslag og ideer vil fredag 10. februar blive bedømt af en dommerkomité, som udpeger de projekter med størst potentiale eller mest kreativitet. Dommerkomiteen består af Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune, Søren Kjærsgaard, borgmester i Holbæk Kommune, Peter Jacobsen, formand for Klima, Miljø, Trafik og Infrastruktur i Region Sjælland, Morten Egeskov, formand for Miljø og Klima udvalget i Odsherred og Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør i Movia.

Erfaringerne fra temadagene vil indgå i et undervisningsmateriale om mobilitet og transport, som kan benyttes af alle ungdomsuddannelser i hele Danmark.

Bag temadagene står Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Region Sjælland, Concito, EUC Nordvestsjælland, Holbæk 10. klassecenter, Odsherred Gymnasium, Slotshavens Gymnasium, Stenhus Gymnasium, og Movia.

 

Yderligere oplysninger:

Movia Kommunikation & Presse: 36 13 20 10

Holbæk Kommune: 72 36 73 22

Odsherred Kommune: 30 12 79 26

Region Sjælland: 59 29 61 13

EUC Nordvestsjælland: 20 75 56 69

Holbæk 10. klassecenter: 72 36 43 94

Odsherred Gymnasium: 50 90 93 62

Slotshaven Gymnasium: 20 75 56 69

Stenhus Gymnasium: 61 16 73 33


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.