Kampagne skal sikre god opførsel i den kollektive transport

09. sep 2016

MOVIA NYT: ”Bus, tog og metro er din offentlige transport. Eller rettere din og alle andres. Så lad os tage hensyn til hinanden.” Dette budskab vil man opleve i efteråret, hvor DOT for anden gang afvikler kampagnen ”Sammen om en bedre tur” i den kollektive transport.

”Bus, tog og metro er din offentlige transport. Eller rettere din og alle andres. Så lad os tage hensyn til hinanden.”

Dette budskab kan man opleve nu og de næste uger, hvor DOT for anden gang afvikler kampagnen ”Sammen om en bedre tur”, i den kollektive transport. På tværs af bus, tog og metro vil passagererne blive mindet om, at alle får en bedre tur, hvis man viser hensyn til hinanden.

Gevinsten ved at vise hensyn, er selvfølgelig konkret at stemningen og humøret på rejsen stiger - derved får alle en bedre rejse. Men samlet forventes det også, at når rejsen med bus, tog eller metro bliver mere behagelig, bidrager det til at øge kundetilfredsheden.

I den kollektive transport findes der en række uskrevne spilleregler, som er åbenlyse for mange, men som ikke alle nødvendigvis er opmærksomme på. Og det er de spilleregler, som er kampagnens omdrejningspunkt og som der ønskes at øge bevidstheden omkring. I kampagnematerialet opfordres der bl.a. til, at man tager hensyn til ældre og gangbesværede, ikke sætter sine fødder op på sæderne og skruer ned for musikken, så andre ikke bliver forstyrret.

Kampagnen afvikles i ugerne 36-40 af DOT.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.