KL om Flextur: Spiller afgørende rolle i den kollektive trafik

31. aug 2016

MOVIA NYT: "Flexture er afgørende for kommunernes muligheder for at tilbyde fornuftig og økonomisk effektiv kollektiv transport i mange områder”. Sådan udtaler Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, i en kommentar udsendt 26. august 2016.

"Flexture er afgørende for kommunernes muligheder for at tilbyde fornuftig og økonomisk effektiv kollektiv transport i mange områder”. Sådan udtaler Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, i en kommentar udsendt 26. august 2016.

Og det slås samtidig fast, at Flextur er er en vigtig velfærdsservice i tyndt befolkede områder og på ydertidspunkter, hvor det ikke er økonomisk rentabelt at indsætte busser med fast ruteplan. Særligt ældre har taget godt i mod Flextur, der er med til at sikre dem en høj mobilitet og bibeholdt livskvalitet. Samtidig sikrer flexturene en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer.

Der peges på, at der i debatten om moderniseringen af taxalovgivningen har lydt kritik af Flextur-ordningen, men at Taxa-branchens trængsler ikke løses ved at fjerne trafikselskabernes mulighed for at tilbyde Flextur.

Læs hele artiklen på KL’s hjemmeside


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.