Movia er enig i Rigsrevisionens kritik

19. aug 2015

Trafikselskabet Movia er enig i den kritik af manglende takstharmonisering som Rigsrevisionen og Statsrevisorerne rejser

Rigsrevisionen har i sin beretning om forenkling af taksterne i den kollektive trafik, der netop er blevet offentliggjort, rejst kritik af, at passagererne møder ulogiske priser med pludselige prishop, når de rejser med bus, tog eller metro. Trafikselskabet Movia er enig i den kritik, som Rigsrevisionen og Statsrevisorerne rejser.

”Vi er enig i Rigsrevisionens kritik af den manglende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Movia har bakket op om alle forslag til takstharmonisering på Sjælland, og vi havde derfor gerne set, at vi var nået i mål. Harmoniserede takster vil sikre gennemskuelige priser og vil gøre det lettere for mange mennesker at bruge den kollektive trafik”, siger centerchef i Movia, Eskil Thuesen.

70 pct. af alle rejser i den kollektive trafik gennemføres på Sjælland. Movia har samarbejdet med andre parter om ”Takst Sjælland”, der er et oplæg til en sammenhængende takstharmonisering for hele Sjælland. Movia kan være klar til at gennemføre en takstharmonisering baseret på ”Takst Sjælland” midt i 2016.

”Takstharmonisering vil betyde store ændringer for nogle passagerer. En del vil opleve lavere priser, end dem de kender i dag. Andre vil få højere priser. Derfor er det vigtigt med opbakning - også fra Folketinget - til at harmonisere taksterne”, siger centerchef i Movia, Eskil Thuesen.

Ministeren har inviteret til en bred drøftelse af en takstharmonisering, som Movia ser meget frem til. Movia har desuden lige efter sommerferien inviteret Folketingets nye Transportudvalg til et introduktionsmøde i Movia, hvor bl.a. takstharmonisering skal drøftes.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.