Movia foreslår at samle Regionstog og Lokalbanen i nyt baneselskab

09. mar 2015

Et samlet selskab vil være bedre rustet til fremtiden

Stigende myndighedskrav til blandt andet sikkerhed, miljø og kvalitet skaber et stigende behov for at sikre, at baneselskaberne har de nødvendige ressourcer og kompetencer og ved at samle selskaberne mener Movia at kunne skabe en endnu stærkere organisation.

- De to baneselskaber står over for gennemførelsen af nogle ambitiøse planer for udvikling af banerne. Det forudsætter, at vi både nu og i fremtiden kan fastholde og tiltrække de rette kompetencer og det mener vi, at vi kan sikre gennem en fusion, siger Dorthe Nøhr Pedersen, bestyrelsesformand i Regionstog og Lokalbanen.

Baneselskaberne står endvidere over for en reinvestering i infrastrukturen og også her vil et samlet selskab kunne skabe nogle synergier.

Forslaget om at fusionere de to selskaber er sendt til høring hos Region Hovedstaden og Regions Sjælland og forventes at blive vedtaget på de to baneselskabers generalforsamlinger senere på foråret.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.