Samlet Takst Sjælland-pakke til kommunerne

14. dec 2016

MOVIA NYT: 15. januar træder Takst Sjælland i kraft. Det giver enklere priser til bus, tog og metro, når Sjælland, Lolland, Falster og Møn samles i ét stort pendlingsområde. Movia har samlet en kommune-pakke, hvor du finder pjecer, foldere, zonekort mv., som du er velkommen til at dele på din kommunens hjemmeside.

Når Takst Sjælland træder i kraft 15. januar 2017, er der tale om en af de største reformer af kollektiv transport siden 1970’erne.

Reformen sikrer, at rejsekort altid er billigere end enkeltbilletten. Og rejser du mere end ca. 26 gange på samme strækning om måneden, kan et pendlerkort være billigere.

Pakke med materiale
Movia har samlet en Takst Sjælland-pakke til kommunerne med materiale, som du frit kan printe eller lægge på kommunens hjemmeside. Kommune-pakken indeholder følgende materiale:

Du kan læse mere om Takst Sjælland på dinoffentligetransport.dk, hvor du også kan se prisen for pendlerkort mv.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.