Movia øger sikkerheden ved at indføre bodycams

08. jan 2015

Kameraerne er del af en forebyggende indsats mod den stigende tendens til vold og trusler mod billetkontrollørerne

Det skal være mere sikkert at være billetkontrollør i Movias busser. Derfor indfører Movia den 8. januar som de første i Danmark bodycams, som er små kameraer, der bliver en integreret del af kontrollørernes uniformer.

”Vi vil højne sikkerheden og skabe mere tryghed ved at sætte kameraer på uniformerne. På den måde kan vi sænke det stigende antal voldsepisoder mod vores kontrollører og få skabt et bedre arbejdsmiljø for dem. Desuden kan optagelserne bruges som bevismateriale i politiets efterforskningsarbejde”, siger centerchef Søren Englund fra Movia.

Movias kontrollører vil i en forsøgsperiode på et halvt år bære bodycams, som de kan aktivere, hvis de føler sig truet.

Kameraet gemmer kun optagelserne, hvis kontrolløren aktiverer det. Kontrolløren vil så vidt muligt informere kunden om, at kameraet aktiveres. Optagelsen opbevares herefter hos Movia i op til 14 dage, hvorefter den slettes.

Movia har 16 kontrollører ansat til at kontrollere billetter i busserne på Sjælland. De har gennem de senere år oplevet et stigende antal voldsepisoder.

”Bodycams er et af flere initiativer, vi har sat i gang for at øge sikkerheden. Vi håber, at de kan være med til at sikre, billetkontrollen kan foregå i god ro og orden til glæde for både vores personale og for de øvrige passagerer i bussen”, siger Søren Englund.

Blandt de øvrige initiativer, Movia har sat i gang, er et øget samarbejde mellem kontrollører og politi samt efteruddannelse af kontrollørerne i konflikthåndtering.

Erfaringer fra Sverige og England med bodycams hos p-vagter viser, at antallet af voldsepisoder kan nedbringes væsentligt. Movias mål er at få reduceret antallet med 20 procent.

I forvejen er der tv-overvågning i Movias busser med faste kameraer, som det enkelte busselskab har ansvaret for. De optager billeder, men ikke lyd. De nye bodycams optager både billeder og lyd.

Det er det enkelte busselskab, der har ansvaret for tv-overvågningen, og som dermed er dataansvarlig for optagelserne. Det er derimod Movia, der er ansvarlig for optagelserne med de nye bodycams, som opbevares i overensstemmelse med Persondataloven.


Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.