Movia satser på digitale billetter

08. dec 2015

Fra 17. januar 2016 skal passagererne på Lokaltogs fire baner i Region Sjælland skifte mønterne ud med digitale billettyper.

Movia ser stigende salg af digitale billettyper, såsom rejsekort, mobilbilletter og print-selv-billetter. Samtidig er salget på billetautomater til mønter faldet markant. Under 1 pct. af passagererne på Lokaltogs fire strækninger – Lollandsbanen, Østbanen, Tølløsebanen og Odsherredbanen – benytter automaterne, som nu så gamle, at de ikke længere kan opdateres. Derfor har Movia valgt at udfase en række billetautomater med virkning fra 17. januar 2016, når de nye billetpriser træder i kraft.

Movia og Lokaltog ønsker at give passagererne en god og tidssvarende service. Det sikres bedst via det digitale billetsalg. Der er gennem de senere år sket meget på området for billetsalg: rejsekortet vinder markedsandele, mobilbilletsalget stiger og klippekortet er udfaset.

”Vi kan se, at passagererne i stigende omfang tager de digitale billettyper til sig i forbindelse med billetkøb. Derfor er det naturligt, at vi fokuserer kræfterne på at sikre passagererne god og stabil service i de salgskanaler, som de benytter mest” siger centerchef Søren Englund, Movia.

Passagererne vil fremover kunne benytte rejsekort, sms-billet, mobilbillet eller print-selv billetter via dinoffentligetransport.dk eller rejseplanen.dk. Det er billettyper, som er langt mere stabile i drift end billetautomaterne. Ikke alle billetautomater forsvinder dog. På udvalgte større stationer vil man fortsat kunne købe kontantbilletter i billetautomater.

Udfasningen af de øvrige billetautomater sker ved takstskiftet 17. januar 2016.

 

Baggrund

Der vil fortsat være billetautomater til betalingskort på følgende stationer – se vedlagte kort: Lollandsbanen: Nakskov, Søllested, Maribo, Sakskøbing, Nykøbing F

Østbanen: Køge, Hårlev, Karise, Faxe Ladeplads, Store Heddinge og Rødvig Tølløsebanen: Slagelse, Dianalund og Tølløse Odsherredbanen: Holbæk, Asnæs, Højby og Nykøbing Sj.

 


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.