Movias kommentar til Rigsrevisionens beretning om rejsekort

21. apr 2015

Rigsrevisionen har i sin beretning om driften af rejsekortet undersøgt, hvordan Rejsekort A/S og trafikselskaberne – siden rejsekortet blev taget i brug i 2011 - har arbejdet på at sikre, at rejsekortet gør det nemt og enkelt at være kunde i den kollektive trafik. Beretningen handler også om Rejsekort A/S’ økonomi og om leveringen af og prisen for rejsekortsystemet.

Movias kommentar til Rigsrevisionens beretning

Movias Centerchef for Ressourcer og Service, Eskil Thuesen siger:

”Det er altid alvorligt, når Rigsrevisionen udtaler kritik. Vi vil i Movia nu nærlæse Rigsrevisionens beretning om rejsekortet og drøfte de anbefalinger, som den rummer, med de øvrige ejere. Og med afsæt i Rigsrevisionens konklusioner vil vi fortsætte det målrettede arbejde for at gøre rejsekortet så attraktivt som muligt til gavn for brugerne af den kollektive trafik”.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.