Ny buskøreplan sikrer bedst muligt sammenhæng mellem bus og tog

30. nov 2015

Søndag 13. december træder Movias nye årlige køreplan i kraft. Køreplanen er koordineret tæt med DSBs landsdækkende køreplansændring, så der er sikret bedst mulig sammenhæng mellem bus og tog.

DSBs landsdækkende køreplansændring rummer i år mange ændringer, og dermed får 255 ud af Movias 448 buslinjer rundt om på Sjælland, Møn, Falster og Lolland nye afgangstider. For passagerne kan det betyde, at man enten skal tage bussen tidligere eller senere, end man plejer.

Derfor er det en god idé at undersøge, om der er ændringer på de buslinjer, man normalt bruger. Oplysninger om de nye rejsetider og ruter findes på dinoffentligetransport.dk og rejseplanen.dk.

De største linjeændringer sker i Næstved og Hillerød. I Næstved ruller tre nye buslinjer ud til borgerne i Næstved Øst. Og i Hillerød kommer fire nye buslinjer til at betjene passagerne i Hillerød Vest. Heraf får nogle af linjerne forbindelse med lokaltog mod Hillerød og Frederiksværk.

Pressekontakt
Movia, Kommunikation og presse, 36132010


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.