Ny håndbog definerer BRT

20. sep 2016

MOVIA NYT: 1. juni 2016 blev håndbogen ”Kollektiv bustrafik og BRT” udgivet af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje. I håndbogen er der et helt kapitel dedikeret til at udfolde forudsætningerne for et BRT system og hvilke elementer, der skal indgå for, at en busrute kan betegnes som BRT.

1. juni 2016 blev håndbogen ”Kollektiv bustrafik og BRT” udgivet af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje. Den nye håndbog indeholder en formel definition af BRT (Bus Rapid Transit) og anbefalede retningslinjer.

Arbejdet med at udvikle BRT systemer har tidligere været påvirket af, at der ikke har været formelle beskrivelser af konceptet. Derfor kan man opfatte BRT systemer meget forskelligt. I håndbogen er der et helt kapitel dedikeret til at udfolde forudsætningerne for et BRT system og hvilke elementer, der skal indgå for, at en busrute kan betegnes som BRT.

Den mest centrale forudsætning for et BRT system er, at der er en særlig busbane, også kaldet tracé, som sikrer, at bussen ikke påvirkes af trængsel på vejene. Yderligere hovedelementer i et BRT system er højklassede stoppesteder, høj rejsehastighed og regularitet, stor kapacitet og høj frekvens og selvstændig identitet og integration i bymiljø. Alt dette og meget mere kan du finde en beskrivelse af i kapitel 6 i håndbogen.

Movia har udviklet et BRT-inspireret buskoncept kaldet +Way med høj miljøstandard, forbedret rejsehastighed gennem trængselsfrie tracéer og forenklede på-og afstigningsforhold. Og til foråret bliver den første linje med +Way konceptet lanceret i hovedstadsområdet, når 5A bliver opgraderet til 5C.

Du kan finde håndbogen ”Kollektiv bustrafik og BRT” på vejregler.lovportaler.dk

Samtidig kan du også læse mere om Movias BRT-inspireret buskoncept +WAY


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.