Ny portal til bestilling af skolekort

03. jun 2016

Movia har - sammen med landets øvrige trafikselskaber - udviklet en portal til bestilling af skolekort: Mitskolekort.dk.

Med den nye portal bliver det lettere og hurtigere for kommunerne at bestille skolekort. Portalen er integreret med landets to store elevadministrationssystemer, dermed skal der indtastes færre oplysninger ved bestillingen, og systemet kan selv finde elevernes zonebehov ud fra deres adresse og skolens adresse. Det vil dog stadig være muligt at lave individuelle tilpasninger til den enkelte elevs rute og zonebehov.

Frederikssund Kommune har, som den første kommune i Movias område, taget systemet i brug til det kommende skoleår (2016/17). Portalen vil være udbredt til alle skoler, når bestillingen af skolekort til skoleåret 2017/18 går i gang.

Da Mitskolekort.dk henter oplysninger om eleverne fra kommunerne, skal der laves en databehandleraftale med kommuner og privatskoler, inden de enkelte skoler kan tage systemet i brug.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.