Passagererne har taget godt imod Check Udvej appen

19. aug 2016

MOVIA NYT: 8. juni 2016 blev Check Udvej appen lanceret som en nødløsning til de passagerer, der bruger rejsekort, men som uheldigvis glemmer at checke ud. Allerede få måneder efter lanceringen har over 100.000 downloadet appen, og der er på nuværende tidspunkt foretaget 41.000 indmeldinger af check-ud.

8. juni 2016 blev Check Udvej appen lanceret som en nødløsning til de passagerer, der bruger rejsekort, men som uheldigvis glemmer at checke ud. Med Check Udvej appen kan man op til fem dage efter sin rejse indmelde et glemt eller forhindret check ud. Og den mulighed rammer rent hos de mange rejsekortbrugere i den kollektive transport.

Allerede få måneder efter lanceringen har over 100.000 downloadet appen, og der er på nuværende tidspunkt foretaget 41.000 indmeldinger af check-ud. Det betyder, at knap 15 pct. af samtlige manglende check-ud på rejsekortet nu foretages via Check Udvej.

Check Udvej appen er tænkt som en nødløsning de få gange, hvor passagererne glemmer at checke ud på rejsekortudstyret i bus, tog og metro. Man kan maksimalt checke ud via appen 12 gange på et år.  

I 2015 blev der foretaget flere end 83 mio. rejser på rejsekort, og alene i de første syv måneder af 2016 er der gennemført 57 mio. rejser på rejsekort. Alligevel husker langt hovedparten af passagererne at checke ud. Samlet husker 98,5 % af rejsekortbrugerne på landsplan at checke ud, når deres rejse i den kollektive transport slutter.

Læs mere om Check Udvej på dinoffentligetransport.dk


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.