Per Hovmand i Altinget - Derfor skal kommunerne kunne tilbyde Flextrafik

01. sep 2016

MOVIA NYT: Spændende og informativ læsning i dag i Altinget, hvor Per Hovmand, næstformand i Movia og Trafikselskaberne i Danmark, i et debatindlæg understreger hvorfor Flextur er kollektiv transport.

Spændende og informativ læsning i dag i Altinget, hvor Per Hovmand, næstformand i Movia og Trafikselskaberne i Danmark, i et debatindlæg understreger hvorfor Flextur er kollektiv transport. 

I indlægget påpeger Per Hovmand, at en afskaffelse af kommunernes mulighed for at tilbyde Flextur vil forringe de muligheder, som bl.a. ældre medborgere har i landdistrikterne, for at komme fra A til B.

Læs hele debatindlægget på Altinget


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.