Per Hovmand i Altinget - Udvikling er nøgleordet

04. nov 2016

Vi skal ikke skue bagud og finde tilbage til rødderne, hverken når det gælder kollektiv transport eller taxikørsel, skriver Per Hovmand. Udfordringen er at omstille sig til fremtiden.

I denne uge har Per Hovmand, næstformand i Movia og Trafikselskaberne i Danmark, et debatindlæg i Altinget. Indlægget er bragt i forbindelse med de verserende forhandlinger om en ny taxilov og som svar på et indlæg skrevet af Dansk Taxi Råd, hvor de slår på lyd for, at ” "Trafikselskaberne bør sænke paraderne" og få Flextur "tilbage til rødderne".

Til det skriver Per Hovmand, at svaret på strukturelle udfordringer ikke er at søge tilbage til rødderne, hverken for den kollektive transport eller for taxibranchen. Det er i stedet at udvikle sine produkter og tilpasse kerneydelser og services til nye vilkår.

I indlægget påpeges det, at Flextur er en rigtig god, fleksibel og miljøvenlig erstatning for dyre busser med fast køreplan i rigtig mange kommuner, hvor der ikke er passagergrundlag til at opretholde en bus. Og som led i den løbende produktudvikling og markedstilpasning, herunder af Flextur, har Movia over en længere periode arbejdet med forskellige tilpasningsmodeller for Flextur i tæt samarbejde med en lang række kommuner.

Vi skal ikke skue bagud og finde tilbage til rødderne, hverken når det gælder kollektiv transport eller taxikørsel, skriver Per Hovmand. Udfordringen er at omstille sig til fremtiden.

Læs hele debatindlægget på Altinget


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.