Sådan kører natbusserne når sommertiden ophører

28. okt 2016

MOVIA NYT: Natten mellem lørdag den 29. og søndag den 30. oktober 2016 ophører sommertiden og urene stilles en time tilbage.

Natten mellem lørdag den 29. og søndag den 30. oktober 2016 ophører sommertiden og urene stilles en time tilbage. Det vil sige, at klokketiden søndag d. 30. oktober kl. 03.00 ændres til kl. 02.00.

Ved overgang til vintertid kører natbusserne efter "ny tid" hele natten. Det vil sige, at alle N-busserne stiller urene inden de kører ud natten til søndag.

A-busserne i København kører, som altid, hele natten.

Husk, at du kan få opdateret trafikinformation på dinoffentligetransport.dk og rejseplanen.dk omkring din tur.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.