Se hvor kunderne kører hen med Flextur

20. apr 2016

Efter den seneste tids debat i pressen om den åbne kørselsordning Flextur giver det god mening at have fakta på plads.

Denne tabel giver en hurtig oversigt over kørsel med Flextur med start eller slut på specialadresser i de 33 kommuner, der er tilsluttet Flextur. Specialadresser er kendte og hyppigt anvendte adresser i Flextur.

Oversigten viser, at langt de fleste ture - ca. 70 pct. køres til og fra adresser, der primær er privatadresser. Samtidig viser Movias kundeundersøgelse, at 78 pct. af brugerne af Flextur er 60 år eller derover. Mens omkring 30 pct. i gennemsnit er over 80 år.

Ture til f.eks. værtshuse indgår i kategorien restauranter og hoteller, der samlet omfatter 0,4 pct. af den samlede kørsel med Flextur.

Der har i alt været foretaget 345.677 Flexture i 2015. Heraf har 12.818 været forgæves, og de ture indgår derfor ikke i oversigten.

Flextur 2015 - Kørsel til og fra specialadresse

Antal rejser

 

Privatadresse

232.245

69,8%

Biblioteker, sport og haller, politi, frisør, biografer, optiker, antik, dyreklinik, fagforeninger, togstationer, musiksteder

23.296

7,0%

Indkøb

21.876

6,6%

Plejehjem, bo enheder

15.483

4,7%

Skoler, undervisning & børnepasning

9.590

2,9%

Sundhed & terapi

6.892

2,1%

Læger, tandlæger, psykologer

6.334

1,9%

Sygehuse

4.105

1,2%

Ruter

3.937

1,2%

Posthuse, banker

2.523

0,8%

Aktivitetscentre, væresteder, dagcentre

2.282

0,7%

Restauranter, hoteller

1.467

0,4%

Apoteker

1.163

0,3%

Forsamlingshuse & selskabslokaler

984

0,3%

Haveforening

513

0,2%

Havnepladser, stadion, pladser, parker, torve, rastepladser

169

0,1%

 


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.