Stor tilfredshed med Movias Flextrafik

09. jan 2015

90 procent giver udtryk for, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Flextur og handicapkørsel

Tilfredsheden med Movias Flextrafik er igen i år på et højt niveau. I årets kundeundersøgelse svarer 90 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Flextur og handicapkørsel. Dermed er tilfredsheden med de to kørselsordninger steget med henholdsvis et og tre procentpoint i forhold til 2013.

Brugerne peger blandt andet på, at de oplever en tryg og sikker rejse, ligesom der er meget stor tilfredshed med chaufførerne, deres kørsel og service.

- Det er afgørende for Movia, at kunderne oplever en god og tryg rejse. Derfor er det glædeligt at se, at kundetilfredsheden fortsat er stigende og, at 97 procent oplever, at de er fastspændt korrekt og forsvarligt under kørslen, siger Niels Agerbo, drifts- og udviklingschef i Movia Flextrafik.

Flere bestiller via nettet
Undersøgelsen viser også, at flere brugere af både Flextur og handicapkørslen kender til muligheden for at bestille ture via internettet, og flere benytter sig af denne mulighed.

Andelen af handicapture, der bestilles via nettet er således steget med 3,2 procentpoint til 12,2 procent mens selvbetjeningsandelen for bestilling af Flextur er mere end fordoblet, så det nu er 20,3 procent af turene, der bestilles via nettet mod 8,4 procent ved årets begyndelse.

Også plads til forbedring
Trods de gode resultater, er der også plads til forbedringer. I undersøgelsen er andelen af brugere, der mener det er nemt at bestille kørsel nemlig faldet. Det skyldes, at der i perioder opleves lang ventetid til telefonbestillingen samt, at muligheden for at oprette sig som Flextur-bruger via internettet ikke var tilgængelig i de første måneder af 2014.

-  Vi forventer, at antallet af turbestillinger via hjemmeside fortsat vil stige. Når flere bestiller via internettet, vil presset på telefonbestillingen falde samtidig med, at vi har ansat flere medarbejdere til at løfte opgaven med den stigende efterspørgsel og bestilling af både Flexture og handicapkørsel, siger Niels Agerbo.

Fakta om Flextrafik:

Sådan bliver du medlem af handicapkørselsordningen
For at blive medlem af handicapkørselsordningen skal du henvende dig til kommunen. Derefter vil du modtage et velkomstbrev fra Flextrafik med kundenummer og information om kørselsordningen. Herefter kan du bestille handicapkørsel via movia.flextrafik.dk, hvor du logger ind med dit kundenummer og pinkode. Du kan også bestille kørsel på telefon 70 26 26 27 mellem klokken 8 og 18.

Sådan opretter du dig som Flextur-kunde på hjemmesiden

Alle borgere i de kommuner, der er tilknyttet Flextur kan benytte ordningen til ture inden for egen kommune. Du opretter dig som Flextur-kunde via hjemmesiden movia.flextrafik.dk og vælger Opret Kunde. Log ind med dit NemID og indtast dine kontaktoplysninger. Du skal også tilknytte dit Dankort til din flexturskørsel. Online kunder får 10 procent rabat på turen. Vær opmærksom på, at ture til børn og unge under 18 år kun kan bestilles telefonisk. Du kan også ringe til 70 26 27 27 mellem klokken 8 og 18. Ved telefonisk bestilling gives dog ingen rabat.

Flere oplysninger om Flextrafik, Flextur og handicapkørsel kan findes på www.moviatrafik.dk/flexkunde


Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.