Takstændringer i hovedstadsområdet i 2016

06. nov 2015

Trafikselskaberne i hovedstaden (Metroselskabet, Movia og DSB) har besluttet, at prisen for kontantbilletter, mobilbilletter, City Pass, 24 timers billet og rejsekort forbliver uændret, mens prisen på periodekort og Flex Card stiger. Prisen for periodekort til voksne stiger med mellem 5 og 50 kr. om måneden, mens periodekort til børn stiger med mellem 5 og 25 kr. om måneden.

Takstreguleringen træder i kraft søndag den 17. januar 2016.

Rabat på rejsekortet fastholdes
Rabatten på 20 procent uden for myldretiden på lokale rejser med rejsekort mellem kl. 11-13 og 18-07 samt hele weekenden fortsætter i 2016.

Derfor stiger priserne
Takststigningsloftet for 2016 er af Trafik- og Byggestyrelsen fastsat til at være maksimalt 1,8 procent. Prisreguleringen sker som led i den almindelige prisudvikling, hvor taksterne reguleres en gang om året.

Den generelle inflation i Danmark ventes at ligge på cirka 1,5 procent i 2016.

Se også vedhæftede oversigt over de konkrete takster i hovedstadsområdet for 2016.

 

Yderligere information:

Metroselskabet: 72424901
DSB Kommunikation: 24680000
Movia: 36132010 


Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.